تحلیل وضعیت وزارت خانه صنعت،معدن و تجارت

سازمان ها و وزارت خانه های بزرگ در بسیاری از موضوعات با عامه مردم در تماس بوده و در حقیقت، مردم مخاطب سیاست ها و اقدامات آنها هستند. یکی از راه های بازخورد گیری و ارزیابی این سیاست ها استفاده از داده های کاربر ساخته شبکه های اجتماعی است. داده هایی که خود مردم انها را منتشر کرده و با کمترین دروازه بانی قایل مشاهده هستند. در این پروژه دپارتمان تحلیل داده آلان به تحلیل داده های رسانه های اجتماعی پیرامون فعالیت ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته است.

توانمند سازی سازمان ها و کسب و کارها در حوزه رسانه و فعالیت های روابط عمومی

با ما در تماس باشید