تحلیل تصویر چهره سازمانی شرکت بن ریل

تصویر سازمان مجموع تصورات شکل گرفته از عملکرد یک نهاد یا سازمان در ذهن مخاطبان است. امروزه بسیاری از سازمانها زمان، منابع و تلاش بسیاری را صرف ایجاد تصویری تاثیرگذار و مثبت از سازمان و فعالیت‌های خود می‌کنند. این مسئله همچنین سنجش و تحلیل چهره رسانه ای و ارزیابی عملکرد فعالیت های رسانه ای سازمان را ضروری میکند. در این پروژه دپارتمان تحلیل داده آلان در همکاری با مدیریت شرکت بن ریل فعالیت ها و خروجی های رسانه ای این شرکت و همچنین تصویر آن در رسانه های اجتماعی را بررسی کرده است.

توانمند سازی سازمان ها و کسب و کارها در حوزه رسانه و فعالیت های روابط عمومی

با ما در تماس باشید